Activiteiten
Cantus & Debating

SV Circumflex heeft altijd al gezongen, zoals dat studenten betaamt. De zangtraditie zoals die momenteel gehanteerd wordt door Circumflex, kent een zeer korte en jonge geschiedenis vergeleken met de zangtradities in Leuven en Groningen. Het zingen van traditionele liederen en diverse gebruiken die daaraan verbonden zijn, zijn pas in het academisch jaar 1988 ingevoerd. In dat jaar besloot Disputatio Ad Mosam Quadripara, na enkele bezoeken aan cantussen in Diepenbeek en Leuven, om ook Circumflex met het fenomeen cantus kennis te laten maken. Hiermee voldeed Quadripara aan haar beëdigingsopdracht en blijft ze dat ook doen zolang deze traditie blijft voorleven binnen SV Circumflex.Net zoals de Cantus, is de debating een traditie die D.A.M. Quadripara in stand houdt. Het woord dispuut is niet voor niets afgeleid van "disputeren", wat in feite debatteren inhoudt. Tijdens de debating strijden meerdere teams van verenigingsdisputen tegen elkaar d.m.v. een debat over een bepaalde stelling. Elk jaar worden hiervoor enkele juryleden uitgenodigd, waaronder enkele hoogwaardigheidsbekleders op het niveau van landelijke politiek, het bestuur van de Universiteit Maastricht, de gemeente en nog vele anderen. Enkele oud-juryleden zijn, burgemeester Onno Hoes, prof. dr. Martin Paul, staatssecretaris Fred Teeven en wethoudster Mieke Damsma.